WELKOM

TAAL IS HET ENIGE COMMUNICATIEMIDDEL DAT WIJ HEBBEN

Taal is ons enige communicatiemiddel.
Het belangrijk dat uw vertaling betrouwbaar is. Dat er staat wat u bedoelt.
Daar zet ik mij voor in.

Ik ben Jan Kranenbarg, vertaler en tolk.
Mijn vertaalbureau Kraantekst is gecertificeerd sinds 1992. Wij leveren vertalingen en tolkendiensten.

Wij vertalen van het Nederlands naar het 

 • Engels 
 • Spaans 
 • Duits 
 • Frans
 • Italiaans
 • Portugees

en vanuit deze talen naar het Nederlands. Ook voor een beëdigde tolk kunt u bij ons terecht.

Ik heb drie jaar in Australië gewoond en gewerkt en ik heb Engels en Nederlands gestudeerd (drs). Verder bestaat Kraantekst uit drie vertalers voor Spaans, Duits, Frans, Italiaans en Portugees. Voor andere Europese talen kunnen we u meestal helpen aan de naam van een collega.

U vindt ons in Wenum Wiesel bij Apeldoorn. De koffie staat klaar, maar de tijden veranderen: we zitten nog maar zelden aan tafel met een klant. De meeste mensen sturen hun tekst via e-mail.

Ons werk bestaat uit het vertalen van juridische teksten, technische handleidingen of offertes, websites, diploma’s etc.. Als uw vertaling moet worden beëdigd kunnen wij dat doen. Wij zijn beëdigd door de rechtbank in Zutphen en hebben een registratie in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Hebt u een vraag over een vertaling of een tolk en de kosten, bel dan met 055 522 5464 of 06 3313 8455 of stuur een e-mail naar info@kraantekst.nl

Onze vertalingen zijn betrouwbaar. En ook belangrijk: ons tarief is een van de laagste in Nederland voor

 • vertalen diploma
 • vertalen cijferlijst
 • vertalen Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • vertalen geboorteakte
 • verklaring uittreksel burgerlijke stand
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • tolkdiensten
 • rijbewijs
 • bewijs opneming basisregistratie (BRP) 
 • testament
 • verklaring van erfrecht
 • notarisakte
 • juridische stukken